english

Könyvtár

FTI Könyvtár

Cím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 7.

E-mail: library@iask.hu 

Telefon: +36 94 200 530

Honlap: https://iask.hu/hu/konyvtar/ 

 

 

 

Az iASK és a Kampusz könyvtárának elsődleges célja a tudományos kutatómunka támogatása.

A könyvtár katalógusa az alábbi linken érhető el:

 

A könyvtár állománya jelenleg kb. 10 000 kötet. Főként a társadalomtudományok területét érintik a könyvek, de a legutóbbi állománybővítéskor természettudományi művek is kerültek a polcokra. Szótárak, enciklopédiák és lexikonok színesítik a kínálatot, a kikapcsolódásra vágyók pedig a szépirodalom remekei közül válogathatnak.

Az Intézet kiadói tevékenységet is végez, az iASK Monográfiák és az IASK KRAFT sorozatok kötetei is elérhetők könyvtárunkban.

A könyvek rendszerezésére az Eurovoc többnyelvű tezaurusz szolgál, amely mindazokat a területeket lefedi, amelyekkel az Európai Unió intézményei foglalkoznak. A tezaurusz hatékonv segítséget kínál az európai intézmények és használóik számára a dokumentumok tartalmi feltárásához.

A könyvek mellett nyomtatott és elektronikusan elérhető folyóiratok is a gyűjtemény részei, a kínálatot pedig az előfizetett adatbázisok teszik széleskörűbbé.

Az állomány részét képező könyvek kölcsönözhetőek a Pannon Egyetem Kőszeg Kampusz hallgatói és az FTI kutatói illetve munkatársai számára.

 

 

Kampusz

Kőszeg: Ahol multidiszciplináris látásmód uralkodik, ahol a kritikai gondolkodást tanítják és ahol a múlt és a jövő találkozik.
A kampusz Nyugat-Magyarországon, Kőszeg szívében fekszik. A történelmi kisváros hangulatos, páratlan környezete kiváló lehetőséget biztosít a minőségi tudás elsajátításához.

A Kőszegi Kampusz nem csak értékes diplomát kínál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók vezető kutatók irányításával élvonalbeli kutatásokban vegyenek részt: a hallgatóink abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy az Egyetem és a Kampusz mellett a közelmúltban alapított „Instute of Advanced Studies Kőszeg” (iASK) kutatóintézet munkájában is részt vegyenek. 

Kőszeg: A jövő itt kezdődik.