english

Partnerek

Pannon Egyetem

Pannon Egyetem

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. A kiváló szakmai hagyományokkal rendelkező intézmény képzési kínálata csaknem minden tudományterületet lefed. Az Egyetem jelenleg öt karral rendelkezik, melyek közül az egyik Keszthelyen található, de a térség több városában, így Kőszegen. Nagykanizsán, Pápán és Zalaegerszegen is jelen van.

Institute of Advanced Studies Kőszeg - iASK

Institute of Advanced Studies Kőszeg - iASK

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 2015 novemberében alakult a következő célokkal: 1. Új kutatási programok kialakítása és fenntartása, amelyek előmozdítják a tudományos kutatást, oktatást és menedzsmentet Magyarországon és Közép-Európában. 2. Regionális és nemzetközi szinten relevánsak kutatási és közpolitikai tevékenység. 3. A kidolgozott módszerek és kutatási eredmények eredményes és széleskörű alkalmazása a helyi és regionális fejlesztés céljából. 4. Kutatók, oktatók, szakemberek és vezetők új generációját nevelje ki, akik a globális átalakulás korában kreatív és felelősségteljes módon gondolkodnak a fenntartható megoldásokról.

Institute for Social and Europen Studies - ISES

Institute for Social and Europen Studies - ISES

Az Intézet egy olyan típusú – a magyar felsőoktatás gyakorlatától eltérő –szervezet, amely újszerű módon integrálja az alap- és alkalmazott kutatásokat, gyorsan és hatékonyan reagál a társadalmi és gazdasági változásokra, továbbá folyamatos kapcsolatban áll a magyar politikai, társadalmi és gazdasági élet szereplőivel. Fő célkitűzése, hogy intézményes keretet biztosítson a közép-kelet-európai országok együttműködését és az európai integrálódás folyamatát elősegítő szellemi-, alkotó- és oktatómunkához. Az Intézet kihasználja a nyugat-magyarországi régió (Kőszeg – Szombathely) által kínált társadalmi, földrajzi és intellektuális forrásokat, és kutatásokkal, politikai elemzésekkel, illetve képzéssel járul hozzá a közép-kelet-európai régió társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

Kreatív város - fenntartható vidék program - KRAFT

Kreatív város - fenntartható vidék program - KRAFT

A Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) olyan, innovatív, regionális fejlesztési koncepció, amely arra a felismerésre épül, hogy egy régió vagy város fejlesztéseinek és beruházásainak sikerét döntő mértékben az adott térség gazdasági és társadalmi szereplőinek hatékony együttműködése határozza meg. Összefogja az adott településért cselekedni kívánó polgárok kezdeményezéseit ésa politikai akaratot, majd a település gazdasági és tudományos potenciáljára támaszkodva megmutatja, miként újulhat meg a város és a térség. Az integratív szemlélet a jövő sikerének, valamint a társadalmi-gazdasági és ökológiai fenntarthatóság együttes megteremtésének kulcsa. A KRAFT koncepció a fenntartható fejlődést az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóság harmóniájaként értelmezi. Fontos elemei a "puha tényezők" - a kreativitás, az innovációs képesség, az új tudás létrehozása és hatékony átadása, a bizalom, az együttműködés figyelembe vétele és összehasonlíthatóvá tétele, valamint mindezen elemek összekapcsolása a kulturális örökség újszerű menedzsmentjével.

Kőszeg város

Kőszeg város

A Kampusznak otthont adó Kőszeg egy 12 000 fős hangulatos kisváros Magyarország nyugati határszélén. Történelmi belvárosa, felújított terei rengeteg látnivalót és érdekességet kínálnak az ide látogatóknak.

Kampusz

Kőszeg: Ahol multidiszciplináris látásmód uralkodik, ahol a kritikai gondolkodást tanítják és ahol a múlt és a jövő találkozik.
A kampusz Nyugat-Magyarországon, Kőszeg szívében fekszik. A történelmi kisváros hangulatos, páratlan környezete kiváló lehetőséget biztosít a minőségi tudás elsajátításához.

A Kőszegi Kampusz nem csak értékes diplomát kínál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók vezető kutatók irányításával élvonalbeli kutatásokban vegyenek részt: a hallgatóink abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy az Egyetem és a Kampusz mellett a közelmúltban alapított „Instute of Advanced Studies Kőszeg” (iASK) kutatóintézet munkájában is részt vegyenek. 

Kőszeg: A jövő itt kezdődik.