english

Innovációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

Képzési idő: 2 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: magyar
A képzés formája: levelező

Végzettség: Innovációs menedzser

Térítési díj: 200 000 HUF/ félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 Kredit

Várható kezdés: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

 

A képzés célja

Az innovációs menedzser képzés célja mindazon kompetenciák és technikák elsajátítása, melyek a vállalati innovációs folyamatok működtetéséhez, kezeléséhez és menedzseléséhez fontosak kiegészítve a legfontosabb iparjogvédelmi ismeretekkel.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek:
 számos szervezeti probléma megoldására komplex innovációs ismereteik révén,
 a szervezet innovációs teljesítményének jövedelmező és rendszeres növelésére; új termékek, szolgáltatások kialakítására, piaci vitelére, technológiák termelésbe vezetésére
 az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok integrálására

Képesek lesznek a változó gazdasági környezetben előforduló K+F egyéb szervezeti problémák megoldására, a pályázatos menedzsment tevékenységgel kapcsolatos döntési előkészítési és megvalósítási tevékenység során pénzügyi és szakmai elemző, értékelő munka elvégzésére, a kapcsolódó tevékenységek koordinálására.

 

 

Oktatók
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának, és a partnerintézményeknek neves oktatói, kutatói, szakemberei.

Tanterv
1. félév: Innovációs alapismeretek; Innovációmenedzsment; Innovációmarketing; Innováció gazdálkodási vonatkozásai; Műszaki fejlesztés I.; Innovációs tanácsadás, klaszterek; Innovációs beruházások finanszírozása; Innováció minőségmenedzsmentje

2. félév: Innovációs projektmenedzsment; Műszaki fejlesztés II.; Szellemi tulajdon védelme; Kockázatmenedzsment; Controlling és innováció; Szakdolgozat

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

 

Kiket várunk?
Felvételre jelentkezhet minden felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember.

 

Jelentkezési feltételek

A beiratkozást megelőzően megszerzett alapszakos diploma;
Hiánytalan pályázati csomag.

 

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a következőket:
kitöltött jelentkezési lap (itt letölthető)
egyetemi oklevél fénymásolata

PDF 

További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Dr. Dániel Zoltán András kampusz igazgató
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: +36 30 169 2020
E-mail: daniel.zoltan@pek.uni-pannon.hu