english

Nemzetközi Tanulmányok Mesterszak

Nemzetközi Tanulmányok 

Mesterképzés

Képzési idő: 4 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: angol
A képzés formája: nappali
Térítési díj: 650.000 HUF/félév; állami ösztöndíjas formában is indul
Szerzett képzettség: Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő
Kezdés: 2022. szeptember, 2023. február
Jelentkezési határidő: őszi félévre február 15., tavaszi félévre november 15.

 

 Felvi.hu jelentkezés

 

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a gazdaság, a politika és társadalomtudományok komplex problémái iránt, akiknek fontos lokális, regionális és globális összefüggések megértése, illetve akik a nemzetközi kommunikáció gyakorlatát (diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika) is elsajátítanák.

A képzés célja

„A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség sajátos és komplex problémáit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.”
(Idézet a szakképzési és kimeneti követelményéből)

A képzés fő moduljai

a nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata
az Európai Unió története és működése
társadalomtudományok
nemzetközi jog
nemzetközi gazdaság
Közép-Európa tanulmányok

Felvételi feltételek

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek Nemzetközi tanulmányok alapszakos diplomája vagy egyéb társadalomtudományi, közgazdasági, jogi illetve bölcsészettudományi végzettsége van (a bemeneti szakok felsorolását ld. a Mesterképzési szakok jegyzékében), és magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek.

Jelentkezési feltételek

A felvi.hu-n megadott feltételek szerint.


További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Raposa Veronika tanulmányi ügyintéző
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: (94) 200-535
E-mail: admissions@pek.uni-pannon.hu

Letölthető információs anyag (angol)

PDF