english

Nemzetközi Tanulmányok Mesterszak

Nemzetközi Tanulmányok 

Mesterképzés

Képzési idő: 4 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: angol
A képzés formája: nappali
Térítési díj: 650.000 HUF/félév
Szerzett képzettség: Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő
Kezdés: 2019. szeptember, 2020. február
Jelentkezési határidő: őszi félévre május 30., tavaszi félévre november 15.

 

Ösztöndíj lehetőségek ITT.

 

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a gazdaság, a politika és társadalomtudományok komplex problémái iránt, akiknek fontos lokális, regionális és globális összefüggések megértése, illetve akik a nemzetközi kommunikáció gyakorlatát (diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika) is elsajátítanák.

A képzés célja

„A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség sajátos és komplex problémáit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.”
(Idézet a szakképzési és kimeneti követelményéből)

A képzés fő moduljai

a nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata
az Európai Unió története és működése
társadalomtudományok
nemzetközi jog
nemzetközi gazdaság
Közép-Európa tanulmányok

Felvételi feltételek

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek Nemzetközi tanulmányok alapszakos diplomája vagy egyéb társadalomtudományi, közgazdasági, jogi illetve bölcsészettudományi végzettsége van (a bemeneti szakok felsorolását ld. a Mesterképzési szakok jegyzékében), és magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek.

Jelentkezési feltételek

- A beiratkozást megelőzően megszerzett alapszakos diploma;
- Angol felsőfokú nyelvvizsga (TOEFL 79-80 iBT/213 CBT/550 PBT pont; Cambridge felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány, IELTS min. 6.0 pont; más Magyarországon akkreditált felsőfokú nyelvvizsga) vagy egyéb releváns angol nyelvű diploma;
- Hiánytalan pályázati csomag

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. kitöltött jelentkezési lap (letölthető itt)
2. önéletrajz (amely tartalmazza az előzetes tanulmányokat, szakmai érdeklődést és szakirányú tapasztalatot)
3. egyetemi oklevelek fénymásolatai (eredeti és fordított példány)
4. leckekönyv (eredeti és fordított példány)
5. angol nyelvismeretet igazoló nyelvvizsga bizonyítvány, vagy egyéb angol nyelvismeretet igazoló dokumentum
6. 2 darab aláírással és pecséttel ellátott ajánlólevél egyetemi oktatók részéről
7. motivációs levél
8. igazolványkép

További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Raposa Veronika tanulmányi ügyintéző
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: (94) 200-535
E-mail: admissions@pek.uni-pannon.hu

Letölthető információs anyag (angol)

PDF