english

Vállalatvezetői kommunikációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

Képzési idő: 2 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: magyar
A képzés formája: levelező

Végzettség: Vállalatvezetői kommunikációs menedzser

Térítési díj: 200 000 HUF/ félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 Kredit


Várható kezdés: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

 

A képzés célja
A vállalatvezetői kommunikációs menedzser képzés célja a mai mindennapi vezetésben és menedzsmentben döntő szerepű kommunikáció legmodernebb eszközeinek és technikáinak áttekintése, elsajátítása, illetve tovább fejlesztése, gyakorlati és önismereti szinten is.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:
 vállalatgazdaságtan, marketingmenedzsment;
 a kommunikációs üzenetalkotás alapelvei; helyzetgyakorlatok; identitásmenedzsment;
 kommunikáció szervezeti szinten – termékek, márkák, vállalatok kommunikációja;
 digitális kommunikáció

A kurzus elvégzői a digitális világ professzionális tolmácsaivá válnak, legyen szó stakeholder kommunikációról, döntés-előkészítésről vagy marketing menedzsmentről.

Tanterv
1. félév: Vállalkozásgazdaságtan; Marketingmenedzsment; A kommunikációs üzenetalkotás alapjai; Vállalati márkázás; Szervezeti kommunikáció; A digitális kommunikáció alapjai

2. félév: Kommunikációs helyzetgyakorlatok; Munkáltatói márkaalkotás; Public Relation; Vállalati kommunikációs helyzetgyakorlatok; Digitális kommunikációs helyzetgyakorlatok; Szakdolgozat

Szakdolgozat
A szakdolgozat írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált, problémamegoldó szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat gyakorlati része kapcsolódik a végzett helyzetgyakorlatokhoz.

 

Kiket várunk?
Felvételre jelentkezhet minden felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember.

 

Jelentkezési feltételek

A beiratkozást megelőzően megszerzett alapszakos diploma;
Hiánytalan pályázati csomag.

 

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a következőket:
kitöltött jelentkezési lap (itt letölthető)
egyetemi oklevél fénymásolata

 PDF

További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Dr. Dániel Zoltán András kampusz igazgató
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: +36 30 169 2020
E-mail: daniel.zoltan@pek.uni-pannon.hu