english

IASK

A Kampusz mind a kutatásban, mind az oktatásban szorosan együttműködik az Institute of Advanced Studies Kőszeg (iASK) kutatóintézettel. A Kampuszon oktatott kurzusok egy részét az iASK kutatói tartják, illetve az Intézetbe meghívott, nemzetközileg elismert kutatók előadásai a Kampusz hallgatói számára nyíltak. Az iASK kutatói a hallgatók tudományos munkáját is támogatják.
Az Intézeten keresztül lehetőség nyílik diákként élvonalbeli kutatásokba is bekapcsolódni, illetve lehetőség van az eredmények publikálására.

iASK - az új kérdések intézete

Az Intézet létrehozására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor a világ a mindenre kiterjedő globális kiszámíthatatlanság és az egyre erősödő "összekapcsoltság", a szoros kölcsönös függés állapotába került. A sok éves előkészítő munkánkban iránymutatóan résztvevő Hankiss Elemér szavaival: a bizonytalanság új korszakába jutottunk. Egyre többen érzik Magyarországon és a nagyvilágban, hogy többszörös útelágazáshoz érkeztünk.

Merre tovább?

Milyen lesz az életünk tíz, harminc, ötven év múlva?

Egyáltalán élet lesz-e az, vagy tengődés?

A rohamos népességnövekedés és az ellenőrizhetetlen migráció, az éghajlatváltozás, ezek összefonódó hatásaként a gyors urbanizáció és a fokozódó városszéli nyomor, a természetes élőhelyek zsugorodása - drámai jelek Földünk állapotáról. S ha e globális válságjelek alapján vizsgáljuk a világ nagy régióinak politikai instabilitását, a fokozódó erőszakot, a lezajlott és az előre sejthető pénzügyi válságokat, egyre csak szaporodnak a kérdések és egyre nehezebb megnyugtató válaszokat találni.

Képesek leszünk-e megbirkózni, és ha igen, milyen áron ezekkel a halmozódó hatásokkal?

Képesek vagyunk-e kreatívan alkalmazkodni a változásokhoz és feltalálni magunkat egyre váratlanabb helyzetekben?

Találunk-e alkalmas válaszokat, tudjuk-e majd mindennapi életünkben alkalmazni az új megoldásokat?

Nem tartanak-e minket végső fogságban elavult eszmék és változásra képtelen intézmények?

Mi lesz velünk?

Mi lesz a gyerekeinkkel?

Mi lesz a földi élettel?

Fenntartható pályán mozog-e az emberiség, vagy rohanunk az összeomlás felé?

Az iASK (FTI) missziója

Az iASK közel 25 éves előtörténetének köszönhetően szilárd alapokon áll; tudományágakon átívelő kreatív közeget biztosít a tudományok és művészetek terén zajló kutatásnak, innovációnak, illetve fejlesztésnek.

Az iASK a fenntarthatóság múlt-, jelen- és jövőbeli kihívásait célozza meg.

Az iASK az átalakuló társadalmak életminőségére összpontosít, különös tekintettel Közép-, Kelet-Európára és a Balkán Térségre.

Az iASK nemzetközi, s főként európai tudományos és kulturális hálózatokkal működik együtt a régió sajátos múltjának feltárása és bemutatása érdekében. Kőszeg, a Nyugat Pannon régió történelmi-kulturális központjaként, elhelyezkedése révén is, különösen alkalmas arra, hogy előmozdítsa a közép-európai partnerkapcsolatok létrejöttét.

Az iASK elkötelezett az iránt, hogy a változó és növekvő társadalmi igényeket szolgálja, a nyílt párbeszéd, élvonalbeli kutatás, valamint magas színvonalú publikációs és számos érdekcsoportot érintő ügyekben felelősségteljes szakpolitikai javaslatok útján.

Releváns, élvonalbeli kutatásra vállalkozik szenior és fiatal kutatók, gyakornokok és művészek közreműködésével, hogy új tudást, innovációt és a szabályzó rendszerekben működőképes alternatívákat kínáljon.

Az iASK támogatja az együttműködést külföldi illetve hazai egyetemek és kutatóegységek között annak érdekében, hogy a kutatást és az oktatást kiváló színvonalra emelje, illetve ösztöndíjprogramjai által előmozdítsa a határokon átívelő együttműködéseket.

 

További információ: https://iask.hu/hu/ 

Kampusz

Kőszeg: Ahol multidiszciplináris látásmód uralkodik, ahol a kritikai gondolkodást tanítják és ahol a múlt és a jövő találkozik.
A kampusz Nyugat-Magyarországon, Kőszeg szívében fekszik. A történelmi kisváros hangulatos, páratlan környezete kiváló lehetőséget biztosít a minőségi tudás elsajátításához.

A Kőszegi Kampusz nem csak értékes diplomát kínál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók vezető kutatók irányításával élvonalbeli kutatásokban vegyenek részt: a hallgatóink abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy az Egyetem és a Kampusz mellett a közelmúltban alapított „Instute of Advanced Studies Kőszeg” (iASK) kutatóintézet munkájában is részt vegyenek. 

Kőszeg: A jövő itt kezdődik.