english

Kikkel találkozhatsz a kampuszon?

A Kőszegi Kampuszon többek között megfordult

 

Stefano Bianchini – a kelet-európai politika és történelem professzora
A kelet-európai politika és történelem professzora a Bolognai Egyetem Forlě Kampuszán, valamint a Balkán Nemzetközi Hálózat (Balkans International Network) központi koordinátora. A Balkán ügyek szakértője, kimondottan az egykori Jugoszlávia és az utódállamok politikáját, jelenkori történelmét és nemzetközi kapcsolatait illetően. Számos kötetet és cikket publikált a témában olaszul, franciául, angolul és egyéb más nyelveken.

Bogyay Katalin – Magyarország ENSZ Nagykövete
Bogyay Katalin Nagykövetasszony 2015 óta Magyarország állandó ENSZ képviselője New Yorkban. Korábban az UNESCO Közgyűlési időszak elnöki pozícióját töltötte be 2011 és 2013 között, illetve Magyarország UNESCO-nagyköveteként teljesített szolgálatot (2009-2014). Bogyay Nagykövetasszony a kulturális kapcsolatok előmozdítása kapcsán aktív és elkötelezett, emellett rendszeresen kap meghívást a világ minden részéről programbeszédek megtartására, konferenciák elnökségének betöltésére, illetve a kulturális diplomáciával, valamint az interkulturális párbeszéddel kapcsolatos előadások megtartására.

Hillary Brown – a City College of New York (CCNY/CUNY) Spitzer Építészeti Fakultásának professzora
Hillary Brown a City College of New York Spitzer Építészeti Fakultásának professzora. A CCNY Fenntarthatóság a Városi Környezetben elnevezésű interdiszciplináris mesterképzési programjának igazgatója, amely a Grove Mérnöki Iskola és a CCNY Tudományos Osztályának együttműködésével jött létre.

Ahmet Evin – a politikatudomány kutatója
Ahmet Evin az Istanbul Policy Center vezető kutatója, emellett a Sabanci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának, valamint a Jean Monnet Tanszékének professzora. Az Aga Khan Trust for Culture (Aga Khan Kulturális Alap) oktatási igazgatója, illetve a Harvard Egyetemen és a Massachusettsi Egyetemen működő Aga Khan Program koordinátora volt. Az Európai Bizottság támogatásával politikai párbeszédet kezdeményezett az EU keleti bővítése, a mediterrán politika, illetve az EU ésTörökország közötti vámunióról szóló megegyezés kapcsán.

Fejérdy Tamás – Építészmérnök
Fejérdy Tamás az Európai Tanács munkacsoportjának tagja volt, 2002/2003-ban Magyarország képviseletében az UNESCO Világörökség Bizottság soros elnöke, illetve az Europa Nostra Tanácsának tagja volt. Jelentős szakmai tapasztalatra tett szert a Világörökség jelölési folyamatával, illetve a megfigyelő missziókkal kapcsolatban. Szakmai érdeklődési területei közé tartozik a a történelmi műemlékek és helyszínek megőrzése, illetve helyreállítása, a kulturális örökség menedzsmentje, a kulturális örökség, mint az integrált és fenntartható műemlékvédelem fóruma; történelmi városok rehabilitációja, szintén idetartoznak a tárgyi kulturális örökség immateriális aspektusai, illetve a kultúrtájak.

Stuart Holland – Közgazdász, egykori brit munkáspárti politikus
1979 és 1989 között Londonban parlamenti képviselő volt, ezt követően a firenzei Európai Egyetemi Intézetnél folytatta pályáját.
Oktatóként és kutatóként tevékenykedett az Oxfordi és a Sussexi Egyetemen, az Európai Egyetemi Intézetnél, illetve a Rosekilde-i és a Coimbrai Egyetemen. 180 publikáció szerzője, emellett szerzőként, társszerzőként, valamint szerkesztőként közreműködött több mint 15 kötet létrejöttében a gazdasági elmélet és gazdaságpolitika, a nemzetközi kereskedelem, a gazdasági integráció, a regionális elmélet és politika, a szociálpolitika, a fejlesztés-gazdaságtan és a globális kormányzás témakörében.

Jürgen Kocka – Német történész
Jürgen Kocka egyetemi tanár, illetve a berlini Társadalomtudományi Központ egykori elnöke (2001–2007), a bielefeldi iskolaként ismert történettudományi irányzat képviselőjeként az új társadalomtörténet kiemelt alakja. Kutatásaiban a nagy német és amerikai vállalatok alkalmazottainak történetére, illetve az európai polgárságra összpontosít. A potsdami Kortárs Történelmi Kutatóközpont alapító igazgatója (1992-1996), jelenleg az intézmény vezető kutatója. 2008 óta a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia alelnöke.

Árpád von Lazar – Professzor emeritus, nemzetközi ügyek, Fletcher Jogi és Diplomáciai Iskola (Fletcher School of Law and Diplomacy)
Árpád von Lazar a Tufts Fletcher School professzor emeritusa, a Római Klub, illetve a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a nemzetközi kapcsolatok szakértője, emellett kormány- és üzleti tanácsadó. A Fletcher Iskolában folyó nemzetközi fejlesztéssel, illetve a nemzetközi energiatanulmányokkal foglalkozó képzések, illetve a nemzetközi környezetvédelmi program alapítója. Nyugdíjba vonulása óta jelentős amerikai és külföldi olajvállalatok, pénzügyi intézmények, az Egyesült Államok és külföldi országok kormányának vezető tanácsadója. A madridi Instituto de Empresa tanácsadó testületének tagja.

Miszlivetz Ferenc– Jean Monnet professzor, az FTI (iASK) főigazgatója
Miszlivetz Ferenc szociológus, tudományos tanácsadó, a nemzetközi tanulmányok doktora. Kutatási területei közé tartozik a demokrácia, a civil társadalom, a regionális és európai tanulmányok, a globalizáció és a fenntarthatóság. Az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója.

Mario Neve – A kulturális örökség professzora, Bolognai Egyetem
Mario Neve a Bolognai Egyetem ravennai Kulturális Örökség Tanszékének földrajz-docense, ahol kulturális földrajzot, történelmi városok és tájak földrajzát, illetve a Mediterrán térség földrajzát oktatja.

Palánkai Tibor – közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Palánkai Tibor 1982 óta a Corvinus Egyetem tanára, 2008 óta pedig professzor emeritus. 1994 óta a Corvinus Egyetem Jean Monnet professzora, 2007 óta Jean Monnet Professor ad Personam. 1997 és 2000 között a Budapesti Közgazdasági (és Államigazgatási) Egyetem rektora. Fő kutatási területei közé tartozik a világgazdaság, a nemzetközi integráció elmélete (az integráció mérése), továbbá a globális és az európai integráció.

Andrzej Rychard – a Lengyel Tudományos Akadémia professzora
Andrzej Rychard a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófia és Szociológia Intézetének igazgatója. Szociológus professzorként elméleti és empirikus kutatásokra vállalkozik, amelyek során az állam, a gazdaság és a társadalom közötti viszonyt, a politikai és gazdasági rendszerek társadalmi legitimációját, az egészségügyi rendszerek szociológiáját, illetve a történelmi és kulturális örökség jelenlegi társadalmakban való szerepét vizsgálja. Fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló átmeneti folyamatok tág értelemben vett intézményes vizsgálata: a politikai és gazdasági intézmények közötti viszony, illetve ezek társadalmi vonatkozásai.

Schöpflin György – Professzor, EP-képviselő
Schöpflin György néppárti koordinátora az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO), tagja a Nemzetközi Fejlesztési Bizottságnak (DEVE), póttagja az Európai Parlament Külügyi Bizottságának (AFET), valamint a Védelem- és Biztonságpolitikai Albizottságnak (SEDE). Schöpflin professzor fő kutatási területe az etnikum, a nemzeti mivolt, illetve a politikai hatalom között fennálló kapcsolat, különös tekintettel a posztkommunizmus vonatkozásaira.

James M. Skelley – A Centre on Critical Thinking (Kritikus Gondolkodás Központja) igazgatója
James M. Skelley a Centre on Critical Thinking alapítója, illetve a kőszegi ISES Alapítvány kutatója. A Baker Béke- és Konfliktustanulmányok Intézetének (Baker Institute for Peace and Conflict Studies) igazgatójaként, illetve a pennsylvania-i Juniata College béketanulmányok professzoraként tevékenykedett, emellett a világ számos országában oktatott.

Szathmáry Eörs –evolúciókutató, Eötvös Loránd Egyetem (ELTE), Parmenides Foundation
Szathmáry Eörs az MTA Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjának vezetője, illetve az elméleti biológiai doktori program vezetője. A Magyar Tudományos Akadémia és az Academia Europaea tagja. Kutatási területei közé tartoznak a nagy evolúciós átmenetek, az élet és a genetikai kód eredete, a nyelvkészség kialakulása, a biológiai kooperáció szintjei és mechanizmusai, a darwini neurodinamika és az asztrobiológia.

Szöllősi-Nagy András – a Víz Világtanács (WWC) kormányzótanácsának tagja
Szöllősi-Nagy András húsz évig az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjának titkára, illetve az UNESCO Természettudományi Szektorának főigazgató helyettese volt, az utóbbi években a delfti UNESCO-IHE Víztudományi Intézet rektora. Fő kutatási területe a sztochasztikus hidrológiai rendszerek és a rekurzív előrejelzés, valamint a fenntartható fejlődés és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos kutatás.

Danilo Türk – A nemzetközi jog professzora, Szlovénia egykori elnöke
Danilo Türk szlovén diplomata, a nemzetközi jog professzora, emberi jogi szakértő, illetve politikai szereplő, aki Szlovénia elnökeként szolgált 2007 és 2012 között. 1992 és 2000 között Szlovénia ENSZ-nagykövete, valamint 2000 és 2005 között az ENSZ politikai ügyekért felelős főtitkár-helyettese.

Charles J. Vörösmarty – Kezdeményezés igazgatója & Einstein Professzor, City University of New York
Charles Vörösmarty a Környezettudományi Kezdeményezés (Environmental Sciences Initiative) alapító igazgatója. Kutatásai azon számítógépes modellek és térinformatikai adatállományok fejlesztésére fókuszálnak, amelyek a vízkörforgás, a klíma, a biogeokémia és az emberi tevékenységek interakciójának vizsgálatában kiemelt szerepet kapnak. Tanulmányai a vízegyensúly, a vízkibocsátás és a folyórendszerek áramlásainak helyi, regionális, kontinentális, illetve globális modellezésére épülnek, valamint a nagyarányú vízkezelés vízkörforgásra gyakorolt hatását is érintik.

Kampusz

Kőszeg: Ahol multidiszciplináris látásmód uralkodik, ahol a kritikai gondolkodást tanítják és ahol a múlt és a jövő találkozik.
A kampusz Nyugat-Magyarországon, Kőszeg szívében fekszik. A történelmi kisváros hangulatos, páratlan környezete kiváló lehetőséget biztosít a minőségi tudás elsajátításához.

A Kőszegi Kampusz nem csak értékes diplomát kínál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók vezető kutatók irányításával élvonalbeli kutatásokban vegyenek részt: a hallgatóink abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy az Egyetem és a Kampusz mellett a közelmúltban alapított „Instute of Advanced Studies Kőszeg” (iASK) kutatóintézet munkájában is részt vegyenek. 

Kőszeg: A jövő itt kezdődik.